• ROTAMIZ GÜZEL BİR GELECEK
  ROTAMIZ GÜZEL BİR GELECEK
  HAYALLERİNİZİ İNŞA EDİYORUZ
 • ROTAMIZ GÜZEL BİR GELECEK
  ROTAMIZ GÜZEL BİR GELECEK
  HAYALLERİNİZİ İNŞA EDİYORUZ

HİZMETLERİMİZ

Proje Hizmetleri

Proje Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

İnşaat Hizmetleri

İnşaat Hizmetleri

PROJE SÜRECİ

 • 1. Başlatma
 • 2. Planlama
 • 3. Uygulama (Yürütme)
 • 4. İzleme, Kontrol ve Bitirme

Başlatma aşaması bir proje için en önemli evre olarak değerlendirilmektedir. Çünkü ilk adımların atıldığı, planlama aşamasına geçilmeden önceki kabataslak düşüncelerin oluştuğu, ön bilgilerin verilerek proje hedefi, varsayımlar ve beklentilerin belirtildiği oldukça heyecanlı bir süreçtir. Bu süreç esnasında bir proje yöneticisi de belirlenir. Yöneticinin de yönlendirmeleriyle planlama aşamasına geçilir.

Planlama sürecinde tüm proje taraflarının katılımıyla iş paketleri detaylı bir şekilde oluşturulur. Oluşturulan bu aktivitelere göre bir kapsam tanımlaması ve planlaması yapılır. Projenin içeriği doğrultusunda kapsam da dikkate alınarak aktivitelerin tahmini bitiş süreleri belirlenir.  Sonrasında ise aktiviteler zaman kısıtı da göz önünde bulundurularak planlanır ve proje programı belirlenmiş olur. Projenin riskleri tanımlanarak risk analizleri gerçekleştirilir.  Bu analizlerle birlikte maliyet tahminleri ve satın alma planları yapılır. Tüm bu aşamalar birbirleriyle koordineli şekilde ilerlemektedir. Belirli bir sırası olmamakla birlikte bu sürecin çıktıları; başlatma, uygulama, izleme ve kontrol, kapatma olarak sıraladığımız diğer 4 süreçte kullanılmaktadır.

Proje yönetim planında projenin uygulanmasını içeren süreçtir. Proje ekibinin oluşturulması, iş paketlerinin ve aktivitelerin yapılması, iletişimin sürekli şekilde ilgili taraflar ile sağlanması ve dış kaynakların tedariği gibi işlemleri içerir. Kalite güvencesinin sağlanması, tedarikçi bilgilerinin ve tekliflerin değerlendirilmesi, tedarikçilerin değerlendirilmesi ve seçilmesi, proje ekibinin geliştirilmesi ve projenin yönlendirilmesi gibi birçok işlemde bu süreçte gerçekleşmektedir. Bazen planlama aşamasında gözden kaçmış detaylar da bu aşamada fark edilebilmektedir. Bu durumda yapılacak şey ise projenin hedefleri doğrultusunda gerekli müdahaleleri yapmaktır.

Bu süreç ise uygulama aşamasında bahsettiğimiz gözden kaçmış detaylarda gerçekleştirilen değişimler ve bu değişimlerin uygulama sürecidir. Çoğunlukla proje uygulama süreci esnasında karşımıza çıkan problemlerin, fazla büyümeden, kontrol eylemlerinin yapılmasını içerir. Risk analizlerinin değerlendirilmesi, proje programının kontrolü, işleyiş de gerçekleşen değişikliklerin kontrolü, performans raporlaması ve maliyet kontrolü gibi birçok alt süreç de izleme ve kontrol süreci içindedir.

(BİTİRME) Projenin bütün süreçlerin bitmesi anlamına gelmektedir. Bitirme aşamasında illa ki projenin tamamlanması daha doğrusu istenen şekilde tamamlanması gerekmemektedir. Bazı projeler sonuçsuz da kalabilmektedir. Projenin ve projenin bütün gerekli aktivitelerinin tamamlanmasını ve projenin resmen tamamlanması projenin kapatılması alt süreci ile olur. Kontrat kapatma ise proje ve proje aşamalarıyla ilgili her bir kontratın kalan kısımlarının da anlaşılarak kapatılmasını içerir. Bitirme aşaması son aşama olup projenin de bitişi anlamına gelmektedir. Kısacası proje, bitirme süreci yani ilgili taraflara projenin devredilmesi ile sonuca kavuşur.

TÜM PROJELERİ GÖRÜNTÜLE

MÜŞTERİ YORUMLARI